א׳-יב׳

חינוך חברתי כרמים

חינוך חברתי כרמים, הוא מסגרת פעולה ומערכת בלתי פורמאלית לכל הגדרותיה.

בחברת הילדים פעילות שלוש קבוצות גיל:

 א’-ג’, ד’-ו’, ז’-י”ב.

 לכל קבוצה יש מדריך בוגר המפעיל ופועל עם קבוצתו בתחומים שונים:

פעילויות שוטפות,

 התנדבויות,

הופעות בקהילה,השתתפות בטקסים ובחגים

השתתפות בפרויקטים בקהילה, בסביבה

 השתתפות בפעילויות מועצה,

 עבודה בענפי המשק.

אירוח קבוצות ממרכזים אחרים.

החינוך הבלתי פורמאלי מנסה לענות על צרכי הילדים מעבר לשעת הלימודים ומאמין שקבוצה חברתית טובה, תומכת ומאפשרת העובדת בשיתוף ההורים והקהילה תוביל את הילדים והנוער בקיבוץ להיות אנשים פעילים , משמעותיים וחיוניים בחברה הישראלית.

החינוך החברתי הוא הבית עבור ילדי כרמים שם הם יכולים למצוא  מנוחה ומפגש למשחק מצד אחד ומרחב לפעולה ולהתנסויות חברתיות ורעיוניות גדולים יותר הנולדים מההתפתחות האישית של כל אחד וגיבוש זהותו ויכולתו האישית מצד שני כול זאת בליווי מדריך מקצועי המקבל הדרכה וליווי מרכזת החינוך החברתי ומרכזים ואנשי מקצוע מטעם המועצה האזורית.

 

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן